Organisatie

Informatieadres info@fotoclubdiafragma.nl
Bestuur
Voorzitter Hans Mulder
Secretaris Hans Mulder/Jan Klijnstra
Penningmeester Jan Noordermeer
Techniek Patrick Kooman
Activiteitencoordinator Jan Klijnstra
Taakverdeling
Penningmeester en ledenadministratie Jan Noordermeer
PR en ledenwerving Hans Mulder
Redactie website Hans Mulder
Eindredactie website Hans Mulder
Wedstrijdorganisatie Patrick Kooman
Beheer website Patrick Kooman
Bar wisselend
Kascommissie wisselend
Formeel
Statuten  Statuten
Aanmeldingsformulier  Inschrijfformulier
Interne documenten zie Onderons
Ledenlijst
Vergaderstukken ALV
Instructie uploaden foto’s