Organisatie

Informatieadres info@fotoclubdiafragma.nl
Bestuur
Voorzitter Johan de Vos
Secretaris George Gaiser
Penningmeester André Sprong
Activiteitencoördinator Ger ter Horst
Techniek Patrick Kooman
Taakverdeling
Penningmeester en ledenadministratie André Sprong
PR en activiteiten Ger ter Horst
Redactie website Bestuur
Eindredactie website Voorzitter
Wedstrijdorganisatie Patrick Kooman
Beheer website Patrick Kooman
Bar wisselend
Kascommissie wisselend
Formeel
Statuten  Statuten
Aanmeldingsformulier  Inschrijfformulier
Interne documenten zie Onderons
Ledenlijst
Vergaderstukken ALV
Instructie uploaden foto’s