Over Fotoclub Diafragma

Het diafragma gebruikt lamellen om een grotere of kleinere opening te bereiken
en die over elkaar heen liggen. H
oe meer lamellen hoe hoger de kwaliteit van de onscherpte; bij minder lamellen is dit ‘bokeh’ minder mooi, de rondjes zijn dan hoekiger.

De club is opgericht als Dia – en fotoclub Diafragma (DFC Diafragma) in 1999 door ex-cursisten van beroepsfotograaf Peter Muller, en telt ongeveer 30 leden. Er zijn nog steeds een aantal leden uit de oorspronkelijke groep actief in de club. Ook komt Peter nog wel eens op bezoek voor presentatie of als jury. In 2019 is de club begonnen aan een inhoudelijke vernieuwing, waarbij de focus naast de competitie ook meer op individuele ontwikkeling is komen te liggen.

Hoewel de club ooit voornamelijk was gericht op dia’s, is deze door de jaren heen met de tijd mee gegaan en nu ook actief bezig met o.a. social media, photo challenges en online fotografie.

Werkgroepen
Er zijn binnen de club 5 werkgroepen actief die samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de clubavonden; Natuurfotografie, Portretfotografie, Fotobewerking, Online fotografie en Straatfotografie.

Clubavonden
Onze vaste clubavond hebben we meestal op de laatste dinsdag van de maand van 20:00 tot ca. 22:30 in onze clubruimte bij Studio Haaglanden, Overgoo 5 in Leidschendam. Daarnaast zijn er extra avonden geprogrammeerd. Zie het programma of de agenda op de website.
De clubavonden bestaan meestal uit drie onderdelen: Verdieping, Competitie en een workshop, gastspreker of photo challenge.

Verdieping
In de clubavond voorafgaand aan het bijhorende competitie thema zullen de werkgroepen een Verdieping verzorgen. Hierin staan zij stil bij een thema dat binnen het kader van de werkgroep past en kan helpen met het maken van de foto voor het competitie thema. Hiermee hopen we leden te motiveren zich verder te ontwikkelen en te verdiepen in het betreffende onderwerp.

Competitie
Aan de hand van de Verdieping bedenkt telkens één van de werkgroepen een maandelijks thema (zie programma op de website).
De foto’s worden op een aantal aspecten beoordeeld (creativiteit, techniek, vorm, inhoud ‘verhaal’ etc.).
Aan het einde van het seizoen de krijgen de ‘winnaars’ van het jaar een prijs.

Workshops
Een presentatie vanuit werkgroep of lid waarbij in 45 minuten wordt ingegaan op bepaalde technieken binnen de fotografie, maar ook een extra presentatie van een werkgroep of bespreking van de foto ketting vallen hieronder.

Gastsprekers
Naast de gastsprekers die vanuit 4-clubs verband worden ingepland buiten de clubavonden zullen wij tijdens een aantal clubavonden laagdrempelig ruimte geven aan gastsprekers die voor onze club in een kleine setting en met beperkt budget hun werk of visie op fotografie kunnen laten zien. Denk hierbij aan kunstenaars, (nog) onbekende fotografen, foto technici etc.

Photo Challenge
Afwisselend met de workshop of gastspreker zullen er op een aantal avonden een photo challenge worden gepland. Het is hierbij de bedoeling dat de leden hun foto toestel meenemen, waarbij zij op de clubavond zelf te horen krijgen wat de opdracht wordt. Er kan tijdens de challenge ook gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van Studio Haaglanden.

Foto Ketting
Komend seizoen willen we starten met een foto ketting, een concept dat inmiddels ook bij andere clubs wordt toegepast. Elk lid krijgt de opdracht een foto te maken die past bij een eerdere foto in de ketting.
Aan het eind van het seizoen wordt de serie gepresenteerd op de club, social media en website. Er kan dan ook gestemd worden voor de beste foto uit de serie.

Overige activiteiten
Verder worden georganiseerd: excursies, exposities, jaarlijkse eindwedstrijd, algemene ledenvergadering.
Lezingen van sprekers in vierclubsverband worden gehouden in het clubgebouw van Fotokring LV (donderdag) of Leidschenveense FC (maandag).

Lidmaatschap
De contributie bedraagt 60 euro per seizoen dat loopt van september t/m juli.

Fotobond
De club is (evenals vele andere amateur fotoclubs uit heel Nederland) aangesloten bij de Fotobond. Het lidmaatschap hiervan kost 22 euro per kalenderjaar, maar is niet verplicht. Voor meer informatie over de Fotobond, zie www.fotobond.nl.

Contact
Heb je vragen, wil je lid worden, of wil je eerst eens vrijblijvend sfeer proeven op een clubavond, stuur dan een mailtje naar info@fotoclubdiafragma.nl.