Nieuwsbrieven t/m 2011

Maandelijks (september-juni) verscheen tot begin 2012 een nieuwsbrief met wetenswaardigheden. Verslag van clubavonden, technische tips, inspiratie, nieuwtjes, actuele agenda, exposities e.d.

In de opzet van de nieuwe website is voldoende ruimte om de berichten op te nemen en daarom is de nieuwsbrief als medium opgeschort.