Competitie 2017-2018

Dit seizoen veranderden we de werkwijze: meer nadruk op verdieping en uitwisseling, we deelden kennis over technieken, pasten toe en hielden onderlinge bespreking (feedback) op een thema voordat we een competitie gingen houden.

Daarbij ging het niet om vooraf bepaalde onderwerpen maar hoofdthema’s, Zo kon ieder met zijn eigen stijl/affiniteit blijven fotograferen zonder verplicht onderwerp.

Competitie bleef maar dit jaar slechts vier (en een eindwedstrijd).
De score per avond is nu bepaald op basis van verdeelde fiches (5 per aanwezig lid).
Aangezien het aantal toegekende fiches afhankelijk is van het aantal aanwezige leden en het aantal ingeleverde foto’s voor de competitie is voor de score gerekend met het gemiddelde van de gescoorde percentages per avond.

Uiteindelijk liepen de percentages niet ver uiteen, maar het leverde toch een duidelijk klassement op: Ger won, Leo werd tweede en Jan Klijnstra derde. Bijzondere vermelding verdient ons nieuwe lid André die vanwege latere deelname in dit seizoen niet in het eindklassement komt, maar gelet op de score anders in de top zou zitten. Belofte voor volgende jaar! Naast de bekers en kadobonnen voor de drie eersten kreeg hij daarom tijdens de ledenvergadering ook een aandenken.