Competitiestanden

Standen van onderlinge competities in clubverband.

2017-2018

Jaarlijkse rode draad door het programma is de competitie die maandelijks wordt gehouden. In dit menu staan de actuele stand van het lopende seizoen en de eindstanden van vorige jaren.

Beoordeling doen we sinds 2017-2018 met behulp van 5 fiches die worden toebedeeld aan de ingeleverde foto’s door de aanweizge beoordelaar. De stand wordt berekend door het gemiddelde percentage fiches dat per competitie is gescoord.

Het beoordelingssysteem was eerder gebaseerd op drie elementen: vorm, inhoud en techniek, elk 1-9, waarbij de inhoud twee maal zo zwaar weegt en daarnaast een extra punt aan een foto kan worden toegekend.
In de loop der tijd is veel gediscussieerd over de wijze van beoordeling.
Nog eerder werkten we met een punten systeem, waarbij op vorm, inhoud en techniek elk 1-3 punten kan worden gescoord met 1 bonuspunt voor vernieuwing, waardoor de scorebreedte 3 tot 10 was.
Daarvoor werd een beoordeling op techniek 1-3 en op inhoud 1-3 gegeven met een correctie van +/-1, waardoor de scorebreedte 1-7 was.