Aanbieding foto Vlietland aan wethouder

Op 17 juni 2015 bood Fotoclub Diafragma een foto aan aan de wethouder voor cultuur, Frank Rozenberg, ter herinnering aan een fotoproject over Vlietland in samenwerking met Vlietland BV, waarbij leegstaande ruimte in Leidsenhage tot expositieruimte werd opgebouwd in samenwerking tussen de fotoclub, Unibail en winkeliersvereniging.

Deze foto had hij bij de opening van het tweede deel van de expositie in Leidsenhage eerder dit jaar gekozen als favoriet. Over de expositie staat elder op deze website meer. De wethouder bedankte voor de zeer fraaie fotoafdruk en hij heeft nog volop ruimte op een grote witte muur, dus het kan een goede plek krijgen.

Op de foto’s de maker, Richard Grauf, projectleider Bart Dohé en de voorzitter van de club, Hans Mulder.

.