Auteurscontractenrecht per 1 juli 2015

Het Auteurscontractenrecht, onderdeel van de Auteurswet, treedt in werking op 1 juli 2015

Het Auteurscontractenrecht moet de juridische positie van makers, fotografen e.a. verstevigen in onderhandelingen met exploitanten, waar makers meestal een zwakke onderhandelingspositie hebben.

Essentieel is dat een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten nu eindelijk ook in Nederland vastligt.

Het introduceert onder meer:

  • een bestsellersbepaling (die makers het recht geeft op een aanvullende vergoeding bij onverwacht succes),
  • een non usus regeling (die in geval van geen of onvoldoende exploitatie recht geeft rechten terug te vorderen),
  • onverbindend verklaring van onredelijke bepalingen (zoals kick back contracten gehanteerd door de publieke omroep).
  • de mogelijkheid van een laagdrempelige geschillencommissie, waar makers (indien gewenst anoniem) hun geschillen op basis van deze nieuwe beschermingsmaatregelen kunnen voorleggen.

Erwin Angad-Gaur (voorzitter van Platform Makers): “Helaas blijven enkele kwetsbare groepen daardoor voorlopig verstoken van de bescherming die de meeste makers wel zullen krijgen. Evengoed kunnen ook kleine bedrijven, middels reflexwerking, via de rechter van de nieuwe bescherming gebruik maken, maar toegang tot de nieuwe geschillencommissie is voor hen voorlopig niet mogelijk. Vooral de Kamerbrede steun voor een geschillencommissie in alle sectoren die ook daadwerkelijk laagdrempelig zal zijn is daarbij van groot belang, want zonder een laagdrempelig handhavings instrument kunnen alle nieuwe wettelijke maatregelen heel goed louter theoretisch blijken te zijn. Met producenten en uitgevers zijn wij momenteel in overleg over een reglement voor de nieuwe geschillencommissie. We hopen daar, met deze steun in de rug, snel uit te komen. Daarnaast geeft de evaluatieperiode ons de mogelijkheid over een paar jaar verdere verbetering te bepleiten. Er blijft genoeg te doen, maar er is alle reden positief te zijn: dit wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal.”

De Staatssecretaris heeft de Kamer toegezegd de wet over vijf jaar grondig te evalueren en tussentijds na twee en een half jaar een eerste balans op te zullen maken. Onder deze toezegging hebben de oppositiepartijen voorstellen voor verdere aanpassingen aangehouden tot de komende evaluatie.

Bron: Auteurscontractenrecht

Straatfotografie, fotorechten

Mensen fotograferen op straat en portretrecht

Bij een foto in opdracht is toestemming vereist voor publicatie,
maar zonder opdracht is dat anders.
Ook op straat heb je rechten, maar minder bescherming van de
privacy. Wees coulant als de geportretteerde bezwaar maakt.
Respecteer het recht op privacy (weeg dus het belang van
geportretteerde mee). Beter: vraag expliciet om toestemming.