Eindwedstrijd: Stilleven

Marina Peters besprak met ons tien ingeleverde werken uitgebreid en nodigde daarbij ook iedereen uit commentaar te leveren. Op alle mogelijk manieren werd ernaar gekeken, makers bevraagd en herkaderd. Wat is het verhaal, zit er een boodschap in? Hoe is met licht en objecten omgegaan? Overtuigt de compositie? Hoe kan het beter?
Zo werd het een intensieve, onderhoudende avond. Marina koos de drie besten: eerste werd Johan de Vos met een oude dokterspraktijk (‘helemaal af’), Bianca van Soest werd nipt tweede met een soortgelijke opstelling, met een verborgen boodschap, die echter niet duidelijk genoeg was. Derde werd Leo van der Nat met een ‘natuurlijk’ stilleven dat hij in een urbex locatie aantrof. Toevallig was dat ook de eindvolgorde van de competitie!

Vlnr (2e-1e-3e): Bianca, Johan en Leo (Foto: Inge van der Meer)

Johan kreeg de wisseltrofee uit handen van Hans Mulder voor een jaar mee naar huis. Gefeliciteerd! (foto: Inge van der Meer)

Marina was opgetogen over het niveau en werd door de voorzitter namens de club bedankt voor haar jurering.

met commentaar van iedereen… (foto’s: George Gaiser)

Marina bespreekt de foto van Johan (links) met de wisseltrofee op tafel (foto: Hans Mulder)

Opmerking: Eerder in het seizoen is over het stilleven een workshop gehouden door Maarten Welbergen.

Eindwedstrijd 2016: Tegenstelling

Voor de bespreking en beoordeling hadden we Marco de Groot uitgenodigd
(www.marco-fotografie.nl). Hij besprak de ingeleverde afdrukken in de kring met de foto’s op tafels. Zo konden we zelf ook onze mening geven en een toelichting op de foto. Uiteindelijk werden drie ‘winnaars’ uitgekozen door Marco.
Winnaar van de wisseltrofee werd Bianca met een tweeluik van een bloem in zwart-wit. tweede werd Jan Noordermeer met een Italiaanse gevel-scene. Derde werd Leo van der Nat met een foto van handen van op een klok (familiegeneraties) in zwart-wit.
Aan de drie werd ook een fotoblik als attentie uitgereikt. 2016-06-07 2c 2016-06-07 3c 2016-06-07 4c 2016-06-07 5c bianca