Jaarlijkse Open Dag kikkervalleien Meijendel op 30 juni

Dunea stelt één keer per jaar de Kikkervalleien in het duingebied Meijendel open voor publiek. Normaal is dit gebied afgesloten, maar op zondag 30 juni (vanaf 11.00 uur tot 15 uur) kan iedereen de valleien bezichtigen en er is een uitgezette wandelroute met informatiebordjes.
Meer informatie op www.dunea.nl.

Zie met eigen ogen hoe het duin zich heeft ontwikkeld en bekijk vooral de bijzondere vochtige duinvalleien. De valleien hebben een grote internationale betekenis, omdat ze soorten herbergen die in Europa door ontwatering, bemesting en verzuring zijn uitgestorven en nu vrijwel alleen aan de kust te vinden zijn. De vochtige duinvalleien liggen in het buitenduin (net achter de zeereep, grenzend aan de zee). De grondwaterstand in die gebieden is heel wisselend en de kwaliteit van het water is bijzonder goed. Behalve dat hier specifieke soorten zoals orchideeën, parnassia en duizendguldenkruid groeien, is het ook de kraamkamer van het duin als het gaat om amfibieën en insecten.
Op een zomerse avond is het in de vochtige duinvalleien een druk gebeuren. Zo laten onder meer de rugstreeppad en boomkikker zich hier zien én horen met hun gekwaak en gekwekker. Ook de kamsalamander komt er voor. Gelukkig zijn hier ook nog karakteristieke duinvogelsoorten te vinden. Denk dan aan de graspieper, roodborsttapuit en tapuit. En, niet te vergeten, zeldzame libellen, vlinder- en keversoorten, zoals de zandloopkever. Eigenlijk is het te veel om op te noemen.

Tip: zie ook www.zuidhollandslandschap.nl zie daar ook voor de excursies naar de zandmotor bij Kijkduin

Dit bericht werd geplaatst in Nieuwsarchief en getagd door Hans Mulder . Bookmark de permalink .

Over Hans Mulder

Mijn voorkeur heeft natuur (landschap/natuur/macro), architectuur en soms ook wel straatfotografie. Met name let ik sterk op beleving en compositie. Meestal fotografeer ik in RAW met nabewerking via diverse programma's. Ik werk met een Panasonic Lumix FZ150 sinds 2013; eerder met de FZ8. Daarbij gebruik ik ook tele- en groothoekconverter en filters.